Національна академія наук України


Державна установа

«Науковий гідрофізичний центр Національної академії наук України»


Океанографічний геопортал

Призначений

для геоінформаційного забезпечення комплексних експедиційних досліджень в Азово-Чорноморському басейні на науково-дослідних суднах Національної академії наук України

Основним елементом роботи сучасних науково-дослідних організацій, а також великих національних і міжнародних проектів (особливо в галузі природничих наук) є збір, накопичення, контроль якості, архівування, аналіз і презентація великих масивів різнорідних даних та інформації. Для повноцінної роботи фахівцям необхідні не тільки власні дані, а й доступ до інших баз та банків даних, у тому числі до океанологічних.

Весь комплекс робіт з океанології, у тому числі морські та річкові експедиційні дослідження забезпечують отримання головного комплексу наукових даних з океанографії, які потребують включення до системи океанологічної інформації Національної академії наук України.
Державна установа «Науковий гідрофізичний центр Національної академії наук України» є головною організацією з розвитку океанологічних досліджень Національної академії наук України. Основною частиною діяльності установи є організація та проведення науково-дослідних експедицій. В оперативному управлінні установи знаходиться практично весь науково-дослідний флот Національної академії наук України – 2 морських судна «Верещагино» та «Спрут», 3 науково-дослідних судна типу річка-море, що базуються в м. Київ - «Гідробіолог», «Корвет» та «Академік Вернадський». Це дозволяє виконувати весь комплекс робіт з океанологічного дослідження: від отримання первинних даних спостережень у до публікації наукових результатів.

З метою консолідації океанологічних ресурсів Національної академії наук України Центр веде роботи з створення єдиного Банку океанологічних даних НАН України. Головною метою діяльності Державної установи «Науковий гідрофізичний центр Національної академії наук України» є: отримання нових та узагальнення наявних знань про Світовий океан; організація і проведення прикладних і фундаментальних наукових досліджень його природи; створення, забезпечення функціонування та наповнення автоматизованого банку цифрових океанографічних даних на основі результатів комплексних (передусім експедиційних) наукових досліджень закономірностей формування і еволюції морських (річкових) систем Азово-Чорноморського басейну та інших районів Світового океану, а також інтегрування зазначеного банку в державну систему інформаційних ресурсів та систему міжнародного обміну океанографічними даними; організація і забезпечення функціонування центру колективного використання науково-дослідних суден.


Основними завданнями є: - виконання гідрофізичних досліджень; - формування та ведення автоматизованого банку океанографічних даних, удосконалення і розроблення технологій збирання, оброблення, забезпечення довгострокової архівації, системного аналізу та обміну океанографічною інформацією; - організація та забезпечення виконання комплексних (гідрофізичних, гідрохімічних, гідробіологічних, а також морських геолого-географічних та екологічних) експедиційних наукових досліджень на морських та річкових науково-дослідних суднах; - організація утримання (ремонту і модернізації), використання, утилізації, будівництва (придбання) самохідних і несамохідних плавучих споруд (в тому числі науково-дослідних і маломірних суден) та інших морських технічних засобів, проведення проектно-пошукових та інженерно-технічних робіт.


Одним із напрямів наукової діяльності Державної установи «Науковий гідрофізичний центр Національної академії наук України», що входить до складу Відділення наук про Землю НАН України і співпрацює з установами НАН України, іншими науковими підприємствами, вищими навчальними закладами, громадськими, іншими організаціями та установами як в Україні, так і за її межами, є забезпечення доступу до океанологічних даних. З цією метою створено Океанографічний геопортал.

Головна мета Океанографічного геопорталу полягає у забезпеченні доступу до сучасних і історичних міждисциплінарних масивів відкритих океанологічних даних наукових організацій НАН України, інших організацій, як в Україні, так і за її межами, а також даних, накопичених світовими, регіональними та тематичними центрами.